Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Lista operacji wybranych do realizacji (do pobrania)

Lista operacji zgodnych z LSR (do pobrania)

Protokół z posiedzenia Rady LGD (do pobrania)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa informuje, że wszystkie dokumenty do "Ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2018) ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  (tj.: formularze wniosków, instrukcje, regulaminy, procedury) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – www.dobrawidawa.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl, lub http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki ponownego rozpatrzenia protestów w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego protestów od dokonanych wcześniej przez Radę ocen wniosków – dotyczy naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.

LISTA RANKINGOWA to lista operacji wybranych, które zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR, a także zdobyły minimum punktowe. Spośród tych wniosków dofinansowanie otrzymują te operacje, które mieszczą się w limicie środków dostępnych w naborze.

 Informujemy, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma listowne powiadomienie o wynikach protestu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ                                    

LUB KULTURALNEJ

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Zakres tematyczny: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ:

-Rozwój infrastruktury turystycznej

-Rozwój systemu szlaków turystycznych tym rowerowych, pieszych, kajakowych, konnych oraz ścieżek rekreacyjno-wypoczynkowych 

Cel szczegółowy i Przedsięwzięcie LSR, w który operacja powinna się wpisywać:
-Cel 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych
-Przedsięwzięcie I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku
 
-   do 100% kosztów kwalifikowalnych (jeśli zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej) z tym, że pomoc na operacje realizowane przez podmioty z sektora finansów publicznych obejmuje 63,63% kosztów kwalifikowalnych
-   pomoc może otrzymać osoba prawna lub podmiot z sektora finansów publicznych
-   minimalna całkowita wartość operacji nie może wynieść mniej niż 50 000,00 zł
-   limit na jednego beneficjenta to 300 000,00 zł – nie dotyczy podmiotów z SFP