Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej:

Protokół z posiedzenia Rady LGD (pobierz)

Lista operacji wybranych w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

 

Objaśnienia do list:

Lista operacji wybranych - na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji wybranych do realizacji, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze oraz operacji wybranych do realizacji, które nie zmieściły się w puli środków przeznaczonych na nabór.

Lista operacji zgodnych z LSR - na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa.

Lista operacji niezgodnych z LSR - na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa.

 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

  1. negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo
  2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków albo
  3. wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art.35 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,  albo
  4. ustalenia przez Radę LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wniosków. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.

Procedura wnoszenia i rozpatrywania protestów od rozstrzygnięć Rady odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

1.Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które zgodnie z art.22 ustawy, o której mowa w pkt.1, znajdują zastosowanie.

Informacje na temat procedury protestowej znajdą Państwo także w części 1.5 Procedury naboru wniosków (do pobrania)

Formularz wniesienia protestu (pobierz)