Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo
W dniu 11.12.2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego objętych Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Po dokonanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego weryfikacji złożonych LSR przyznano łącznie 49 275 000,00 EUR dla 18 lokalnych grup działania w województwie.
 
Strategia obszaru LGD Dobra Widawa otrzymała 74,08 pkt. na max. 100 pkt. oraz najwyższy na Dolnym Śląsku budżet na wdrażanie LSR w wysokości 4 000 000 euro i na zarządzanie LSR 662 500 euro.
 
Nowa Lokalna Strategia Rozwoju zbudowana jest wokół dwóch głównych celów: Cel 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na obszarze Dobrej Widawy. W ramach tego celu zaplanowano realizację 2 przedsięwzięć: 1.1 Tworzenie i rozwój  infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na obszarze Dobrej Widawy (1 600 000,00 euro) oraz 1.2 Wzmocnienie rozpoznawalności Dobrej Widawy w oparciu o lokalne walory obszaru (375 000,00 euro) oraz Cel 2. Stworzenie warunków komfortowego życia dla mieszkańców obszaru Dobrej Widawy. W ramach tego celu zaplanowano realizację 4 przedsięwzięć: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy w zakresie zgodnym z celami wskazanymi w LSR (1 462 500,00 euro), 2.2 Rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych na obszarze Dobrej Widawy (97 500,00 euro), 2.3 Przygotowanie i realizacja koncepcji Smart Village ( 110 000,00 euro) oraz 2.4. Aktywna społeczność Dobrej Widawy (355 000,00 euro).
 
Obecnie lokalne grupy działania czekają na podpisanie umów ramowych z Zarządem Województwa oraz ustalenie harmonogramu zaplanowanych w LSR działań.
 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027 (do pobrania)

Szanowni Państwo,

przedstawiamy "Raport z realizacji planu włączenia społeczności zgodnie z opisem procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Partnerstwa Dobra Widawa" dla obszaru gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców oraz Wilków. Niniejszy dokument to rezultat intensywnej pracy zespołu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa”, członków Stowarzyszenia, mieszkańców, przedstawicieli Gmin Partnerskich, instytucji oraz ekspertów zewnętrznych.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

przekazujemy projekt „Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa na lata 2023-2027”. Już wkrótce „Strategia” zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków, a następnie zgłoszona do konkursu na wybór LSR. Dziękujemy Państwu za aktywne zaangażowanie w konsultacje społeczne oraz za wszelkie przesłane informacje.

Czytaj więcej...

W dniu 22 maja 2023 odbyły się kolejne i ostatnie już konsultacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027 z przedstawicielami Gmin Partnerskich LGD Dobra Widawa. Serdecznie dziękujemy za uwagi - już wkrótce „Strategia” zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków, a następnie zgłoszona do konkursu na wybór LSR.

Czytaj więcej...

W dniu 15 maja 2023 r. w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LGD Dobra Widawa odbyły się konsultacje najważniejszych części „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa na lata 2023-2027”. Serdecznie dziękujemy członkom LGD za obecność i za aktywne zaangażowanie w konsultacje.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

trwają prace nad przygotowaniem nowej „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa na lata 2023-2027”. Już wkrótce Strategia zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków, a następnie zgłoszona do konkursu na wybór LSR .

Zapraszamy do zapoznania się z projektem celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych do nowej strategii rozwoju.

Czytaj więcej...

W dniu 19 kwietnia 2023 r. w siedzibie LGD odbyły się trzecie warsztaty trzech tematycznych grup roboczych:

GRUPA I: Aktywna społeczność 

GRUPA II: Turystyka 

GRUPA III: Przedsiębiorczość

Zespoły robocze kolejny raz, tym razem wspólnie, poddały analizie wypracowane w ramach LSR cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia, budżet, sposób realizacji i preferowany zakres projektów, po uwzględnieniu wniosków z dyskusji z poprzednich warsztatów strategicznych.

Już wkrótce Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027 będzie gotowa do oddania jej do konsultacji z mieszkańcami obszaru Partnerstwa LGD Dobra Widawa!

Czytaj więcej...

W dniu 6 kwietnia odbyły się konsultacje wypracowanych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027 z przedstawicielami Gmin Partnerskich LGD Dobra Widawa.
Serdecznie dziękujemy za dyskusję i wkład w tworzenie strategii, na mocy której będziemy wspólnie rozwijać nasz obszar.

Czytaj więcej...

W dniu 5 kwietnia 2023 r. w siedzibie LGD odbyły się drugie warsztaty trzech tematycznych grup roboczych:

GRUPA I: Aktywna społeczność 

GRUPA II: Turystyka 

GRUPA III: Przedsiębiorczość

Zespoły robocze kontynuowały prace nad wyznaczaniem celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027.

Czytaj więcej...