Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016 (aktualizacja instrukcji 23.11.2016r.)

UWAGA: Od 16.10.2017 obowiązuje: Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki v.3z (pobierz plik .zip)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.3z obowiązuje od 11.10.2017

UWAGA: Od 16.10.2017 obowiązuje: Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki v.3z (pobierz plik .zip)

Umowa przyznania pomocy v. 5z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 24.07.2017

UWAGA: Od 16.10.2017 obowiązuje: Umowa przyznania pomocy v.6z (pobierz plik .zip)

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935), przedstawiamy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 81 z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki ponownego rozpatrzenia protestów w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego protestów od dokonanych wcześniej przez Radę ocen wniosków – dotyczy naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.

LISTA RANKINGOWA to lista operacji wybranych, które zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR, a także zdobyły minimum punktowe. Spośród tych wniosków dofinansowanie otrzymują te operacje, które mieszczą się w limicie środków dostępnych w naborze.

 Informujemy, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma listowne powiadomienie o wynikach protestu.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

 

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej.

LISTA RANKINGOWA to lista operacji, które zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, a także zdobyły minimum punktowe. Spośród tych wniosków dofinansowanie otrzymują te operacje, które mieszczą się w limicie środków dostępnych w naborze.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Na rozwijanie działalności gospodarczej przeznaczono w I naborze 1700 000 zł (w całym okresie 2 700 000zł). Co istotne, limit na operację i beneficjenta w okresie realizacji LSR to 300 000,00 zł, a refundowane będzie do 65% lub 70% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent może się starać o środki od 50 000 zł do 300 000 zł i będzie zobowiązany do utworzenia przynajmniej jednego nowego miejsca pracy.

Wsparcie to adresowane jest do osób pełnoletnich, będących obywatelami UE oraz prowadzących działalność gospodarczą, a adres, pod którym rozwijana działalność będzie wykonywana, znajduje się na terenie LGD Dobra Widawa.

Czytaj więcej...

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

Generator Wniosku - otwórz

Czytaj więcej...