Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

A. Zakres tematyczny operacji

Promowanie obszaru objętego LSR

Tytuł operacji:  Wsparcie „Jarmarku Produktu Lokalnego” w 2017 i 2018 roku

Operacja powinna być zgodna z:

Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy

Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

  • Liczba wspartych edycji „Jarmarku Produktu Lokalnego”

B.Wysokość środków na realizację operacji

50 000,00 zł brutto

C. Wysokość dofinansowania: 98% kosztów kwalifikowalnych

D. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

Innowacyjność

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Powiązanie z innymi projektami

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Promocja obszaru

Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru 

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 4 pkt.

E. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym: formularz ZGŁOSZENIE (w oryginale) wraz z formularzem „INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI” (w oryginale) oraz  dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

F. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

- według Załącznika nr 3

 

Załączniki: 

  1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji do pobrania
  2. Formularz innowacyjność operacji do pobrania
  3. Wykaz podmiotów uprawnionych do wsparcia wraz wymaganymi dokumentami do pobrania
  4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku do pobrania
  5. Opis operacji do pobrania