Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

UWAGA: Od 16.10.2017 obowiązuje:Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki v.3z (pobierz plik .zip)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.4z obowiązuje od 11.10.2017

UWAGA: Od 16.10.2017 obowiązuje:Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki v.4z (pobierz plik .zip)

Umowa przyznania pomocy 4z (pobierz plik .rar) - 02.10.2017, obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych po 09.09.2017 oraz wszczętych po tej dacie

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017/G

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - projekt grantowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Czytaj więcej...

  1. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  2. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  3. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  4. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
  • - Liczba młodzieży, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych
  • - Liczba seniorów, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych
  • - Liczba działań aktywizacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe dla młodzieży i seniorów

1. Osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),

2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,

4. Jednostka organizacyjna osoby prawnej, nieposiadająca osobowości prawnej, której jednostka prawna użyczy osobowości prawnej.

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

W ramach I projektu grantowego z zakresu wzmacniania kapitału społecznego, którego pula dostępnych środków to 300 000 zł (w całym okresie 1 200 000 zł) przeprowadzony zostanie nabór na wsparcie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów. Grantobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie od 5 000 zł do 30 000,00 zł, a limit na beneficjenta to 100 000,00 zł w całym okresie programowania. Finansowane będzie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj więcej...