Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy sprawozdanie finansowe za 2019 r. Sprawozdanie w wersji elektronicznej zostało podpisane przez Członków Zarządu.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. (do pobrania)

Szanowni Państwo, na podstawie § 21 ust. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 16.30 oraz o godz. 17:00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica przy ul. Wileńskiej 32a, 56-400 Oleśnica.

Czytaj więcej...

W dniu 10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokument ten wprowadził szereg zmian mających na celu ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań umów o dofinansowanie zawartych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powstał w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Nowelizacja umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy, zawartej z Samorządem Województwa!

Rozporządzenie (pobierz)

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami (pobierz)

Uzasadnienie wprowadzonych zmian (pobierz)

W ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 19.08.2020 r. została zawarta umowa nr DOW-O/173/2020 między Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Związkiem Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”.

Czytaj więcej...

We Wrocławiu w Hotelu Śląsk w dniu: 03.08.2020 r. odbyła się Konferencja pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem konferencji była wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. W konferencji wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...

Szczegółowy program konferencji 03.08.2020 r. we Wrocławiu pt. Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader (do pobrania)

Informujemy, że dziś (wtorek 28 lipca) biuro LGD Dobra Widawa jest otwarte do godziny 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.