Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałymi ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji wywołanej wystąpieniem epidemii koronowirusa, informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie), dotyczącego kwestii przywrócenia terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

Zatem w sytuacji uchybienia terminu wykonania określonych czynności - wynikających z obowiązku terminowej odpowiedzi na wezwania UMWD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy (dotyczy tych z Państwa, którzy jeszcze nie podpisali umów o przyznanie pomocy) czy też z terminowego wywiązywania się zobowiązań zawartej umowy o przyznanie pomocy - mają Państwo prawo do wniesienia prośby o przywrócenie tego terminu, a Zarząd Województwa przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot:

  1. wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
  2. jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin
  3. uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

Link do Rozporządzenia:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/192-wsparcie-na-operacje-rlks/

Szanowni Państwo,

z uwagi na dynamicznie rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z potwierdzeniem obecności koronawirusa w naszym województwie oraz działania profilaktyczne informujemy, że od dnia dzisiejszego do odwołania biuro LGD Dobra Widawa zostaje zamknięte dla osobistej obsługi interesantów, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

Obecnie LGD Dobra Widawa nie prowadzi naborów, konkursów, a tym samym doradztwa ani szkoleń.

W przypadku doradztwa dla beneficjentów dotyczącego rozliczeń, wniosków o płatność itp. zapraszamy tylko i wyłącznie do kontaktu telefonicznego: 71 314 32 01 lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konsultacje i doradztwo będzie świadczone tylko w ten sposób w okresie wskazanym w komunikacie w godzinach pracy biura 7.45 – 15.45.

Umówione wcześniej wizyty i spotkania zostają odwołane.

UWAGA!

Zaplanowane na I połowę 2020 r. nabory w ramach rozwijania działalności gospodarczej oraz projektu grantowego z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego odbędą się, na chwilę obecną nie został jeszcze wskazany konkretny termin.

Zmiany w sposobie funkcjonowania biura LGD w najbliższym czasie związane są koniecznością dbania o zdrowie mieszkańców naszego obszaru oraz pracowników biura. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Szanowni Państwo,

Beneficjenci pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalność gospodarczej, których operacje uzyskały punkt w zakresie lokalnego kryterium wyboru: Promocja LGD, dzięki zobowiązaniu się do stworzenia na głównej stronie internetowej swojej firmy zakładki „LGD Dobra Widawa” - muszą ją stworzyć i zagwarantować jej funkcjonowanie przez cały okres trwałości operacji.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2020

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki ponownego rozpatrzenia protestów do wniosków złożonych w naborach 8/2019 i 9/2019. Dnia  07.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dobra Widawa w tej sprawie.

Protokół posiedzenia Rady (do pobrania)

Lista operacji wybranych – nabór 8/2019 (do pobrania)

Lista operacji wybranych – nabór 9/2019 (do pobrania)

Informujemy, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma listowne powiadomienie o wynikach ponownej oceny protestu.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją działań w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej budynku siedziby Stowarzyszenia.

Na spotkaniu omawiane będą działania przeprowadzone w 2019 roku w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, a przede wszystkim kwestie związane z naborami wniosków w ramach poddziałania 19.2. Omówiona zostanie również realizacja wskaźników zaplanowanych w LSR.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w warsztacie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 13.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w dniu 22.01.2020 r. biuro LGD będzie nieczynne. Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.