Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy PS w zw. z art.22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 22 ust. 7 ustawy RLKS  LGD w terminie 14 dni od daty wpływu protestu do biura dokonuje weryfikacji dokonanej przez Radę LGD Dobra Widawa oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach. Dnia 21.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dobra Widawa.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,          

W ostatni weekend czerwca tj. 29.06-01.07.2018 r. na lotnisku w Oleśnicy organizowany jest VI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Amerykańskich "American Cars Mania". Wydarzenie trwa 3 dni z koncertami na żywo (piątek to dzień muzyki country, sobota koncert Oddział Zamknięty, niedziela koncert Eweliny Lisowskiej), wystawia się ponad pół tysiąca amerykańskich pojazdów z Polski i Europy, odbędą się widowiskowe wyścigi na 1/4 mili amerykańskich potworów, jazdy wyczynowe na quadach, konkurs Pin-Up Girl, mamy spore wesołe miasteczko, odwiedzi nas około 40-50 tysięcy ludzi. Gościem specjalnym jest m.in. Pan Włodzimierz Zientarski oraz inne osoby opiniotwórcze.

Organizatorzy zapraszają rękodzielników zrzeszonych w LGD Dobra Widawa do  promowania swojej działalności włącznie z prowadzeniem sprzedaży swoich produktów w czasie trwania imprezy. 

Wystawienie stoiska jest bezpłatne. Jedyny warunek to zakaz sprzedaży wyrobów garmażeryjnych i innych produktów spożywczych oraz napoi, które będzie można konsumować na miejscu np. pierogi, kiełbasę, mięsa, ciasta, wino, soki, słodycze, piwa, ryby, każdy rodzaj pieczywa, sery i inne produkty nadające się do spożycia na miejscu. Stanowiska wystawców nie mogą stanowić konkurencji dla firmy gastronomicznej obsługującej naszą imprezę. Zaznaczamy, że wyłączność na usługi gastronomiczne ma firma zewnętrzna z którą podpisaliśmy umowę. Wystawca, który złamie w/w zasadę będzie poproszony o natychmiastowe opuszczenie miejsca wystawowego. Reasumując można wystawiać i sprzedawać rękodzieło, miody, konfitury, inne przetwory w słoikach, ozdoby, dzieła sztuki czyli ogólnie wszystko co jest wytworem lokalnych rzemieślników z wyjątkiem produktów spożywczych, które mogą stanowić konkurencję dla firmy cateringowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.06.2018 wg układu:

1. Firma

2. Adres

3. Telefon kontaktowy, mail kontaktowy

4. Wielkość stoiska (m2 x m2)

5. Wystawiany asortyment.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działającego na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

1. Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie 'ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej – Rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej", przedsięwzięcia III. Rekreacja „Dobra Widawa”, w szczególności preferowane będą zadania zakładające wykorzystanie obiektów sportowo – rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej, odnowienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców, rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjne, np. (place zabaw, zewnętrzne siłownie, etc.).

 

Szczegóły dotyczące ww. Ogłoszenia nr 3/2018/G znajdują się w zakładce "Dla Beneficjenta". Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

Ogłoszenia o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa projektu grantowego pod nazwą Rekreacja „Dobrej Widawy” 3/2018/G

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działającego na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

1.Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, w szczególności preferowane będą zadania zakładające wsparcie dla lokalnych zespołów artystycznych i ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz realizowanych przez nie działań dla mieszkańców dotyczących kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji (warsztaty, publikacje, etc.)

 

Szczegóły dotyczące ww. Ogłoszenia nr 2/2018/G znajdują się w zakładce "Dla Beneficjenta". Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

Ogłoszenie o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa projektu grantowego pod nazwą „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość 2/2018/G.

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonanymi na podstawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) uaktualniła "Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji".

 

Zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym.

 

Poniżej zamieszczamy: "Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji" dla działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do pobrania).

 

Ww. formularz jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa informuje, iż Zarząd Stowarzyszenia w dniu 11.05.2018 r. podjął decyzję o przeznaczeniu wsparcia finansowego (w wysokości do 1000,00 zł na każdą Gminę) na organizowane przez Gminy Partnerstwa Dobra Widawa lub jednostki im podległe imprezy kulturalno-edukacyjne.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

Lista operacji wybranych w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II

Lista operacji wybranych w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji wybranych do realizacji, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze oraz operacji wybranych do realizacji, które nie zmieściły się niestety w puli środków przeznaczonych na nabór

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art.35 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,  albo

d) ustalenia przez Radę LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wniosków.Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.

Procedura wnoszenia i rozpatrywania protestów od rozstrzygnięć Rady odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

1.ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które zgodnie z art.22 ustawy, o której mowa w pkt.1, znajdują zastosowanie.

Informacje na temat procedury protestowej znajdą Państwo także w części 1.5 Procedury naboru wniosków (pobierz)

Formularz wniesienia protestu (pobierz)

Protokół z posiedzenia Rady:

strona 1

strona 2

storna 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

strona 9

strona 10

strona 11

strona 12

strona 13

strona 14

strona 15

strona 16

strona 17

strona 18

strona 19

strona 20

strona 21

strona 22

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

Lista operacji wybranych do realizacji w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II

Lista operacji wybranych do realizacji w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji wybranych do realizacji, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze oraz operacji wybranych do realizacji, które nie zmieściły się niestety w puli środków przeznaczonych na nabór

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Lista operacji niewybranych do realizacji w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art.35 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,  albo

d) ustalenia przez Radę LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wniosków.Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.

Procedura wnoszenia i rozpatrywania protestów od rozstrzygnięć Rady odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

1.ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które zgodnie z art.22 ustawy, o której mowa w pkt.1, znajdują zastosowanie.

 

Informacje na temat procedury protestowej znajdą Państwo także w części 1.5 Procedury naboru wniosków (pobierz)

Formularz wniesienia protestu (pobierz)

 

Protokół z posiedzenia Rady:

strona 1

strona 2

storna 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

strona 9

strona 10

strona 11

strona 12

strona 13

strona 14

strona 15

strona 16

strona 17

strona 18

strona 19

strona 20

strona 21

strona 22

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Czytaj więcej...