Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

Lista operacji wybranych w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II

Lista operacji wybranych w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji wybranych do realizacji, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze oraz operacji wybranych do realizacji, które nie zmieściły się niestety w puli środków przeznaczonych na nabór

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art.35 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,  albo

d) ustalenia przez Radę LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wniosków.Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.

Procedura wnoszenia i rozpatrywania protestów od rozstrzygnięć Rady odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

1.ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które zgodnie z art.22 ustawy, o której mowa w pkt.1, znajdują zastosowanie.

Informacje na temat procedury protestowej znajdą Państwo także w części 1.5 Procedury naboru wniosków (pobierz)

Formularz wniesienia protestu (pobierz)

Protokół z posiedzenia Rady:

strona 1

strona 2

storna 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

strona 9

strona 10

strona 11

strona 12

strona 13

strona 14

strona 15

strona 16

strona 17

strona 18

strona 19

strona 20

strona 21

strona 22

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

Lista operacji wybranych do realizacji w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II

Lista operacji wybranych do realizacji w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji wybranych do realizacji, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze oraz operacji wybranych do realizacji, które nie zmieściły się niestety w puli środków przeznaczonych na nabór

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Lista operacji niewybranych do realizacji w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art.35 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,  albo

d) ustalenia przez Radę LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wniosków.Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.

Procedura wnoszenia i rozpatrywania protestów od rozstrzygnięć Rady odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

1.ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które zgodnie z art.22 ustawy, o której mowa w pkt.1, znajdują zastosowanie.

 

Informacje na temat procedury protestowej znajdą Państwo także w części 1.5 Procedury naboru wniosków (pobierz)

Formularz wniesienia protestu (pobierz)

 

Protokół z posiedzenia Rady:

strona 1

strona 2

storna 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

strona 9

strona 10

strona 11

strona 12

strona 13

strona 14

strona 15

strona 16

strona 17

strona 18

strona 19

strona 20

strona 21

strona 22

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Czytaj więcej...

Informujemy, że nadal można zgłaszać swój udział w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym w sprawie planowanego naboru wniosków w ramach projektu grantowego Rekreacja "Dobrej Widawy”, które odbędzie się 29 maja o godzinie 10:00, w Urzędzie Gminy Oleśnica, przy ul. 11 Listopada 24.

 

 Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu, wysyłając e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 24.05.2018r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w sprawie planowanych naborów wniosków w ramach projektu grantowego, „Rekreacja Dobrej Widawy”, które odbędzie się 29 maja o godzinie 10:00, w siedzibie LGD.

W programie spotkania przewidziano omówienie kwestii dotyczących:

- celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

- zasad i kryteriów udzielenia wsparcia w ramach konkursu,

- właściwej realizacji i rozliczenia zadań.

 Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu, wysyłając e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  do dnia 18.05.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin kolejnego naboru wniosków w projekcie grantowym, pt: „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość oraz „Rekreacja „Dobrej Widawy” został ostatecznie ustalony.

Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 04.06.2018 a termin składania wniosków przez osoby, podmioty zainteresowane realizacją zadania w ramach projektu grantowego rozpocznie się w dniu 18.06.2018 o godz. 9:00, a zakończy się w dniu 02.07.2018r. o godz.14:00.

APLIKACJA, W KTÓREJ BĘDZIE MOŻNA WYPEŁNIAĆ WNIOSKI ZOSTANIE URUCHOMIONA W DZIEŃ OGŁOSZENIA KONKURSU, TJ. 4 CZERWCA 2018R. JEŻELI JUŻ DZISIAJ CHCĄ PAŃSTWO ROZPOCZĄĆ WYPEŁNIANIE WNIOSKU TO ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ (PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LINK, GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY).

http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/711-nowa-procedura-grantowa

Zadaniami, na realizację których może zostać przyznany grant w przypadku projektu grantowego „Rekreacja „Dobrej Widawy” są:

 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów, usług służących odnowieniu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów, usług służących wykorzystaniu obiektów sportowo – rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej.

Zadaniami, na realizację których może zostać przyznany grant w ramach projektu granowego „Dobra Widawa nasze dziedzictwo i tożsamość” są:

 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów dla lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, KGW, np. strojów, instrumentów oraz innych niezbędnych przedmiotów i urządzeń, (UWAGA!!! W RAMACH TEGO NABORU MOŻNA ZAKUPIĆ TAKŻE UŻYWANE MASZYNY LUB WYPOSAŻENIE, STANOWIĄCE EKSPONATY zgodnie z17 UST. 1, PKT 5 Rozporządzenia),
 • zakup usług, nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów niezbędnych do realizacji zadania, którego celem jest kultywowanie lokalnego dziedzictwa, tradycji i obrzędów, wsparcie działalności lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, KGW, zachowanie dziedzictw lokalnego.

UWAGA!!!

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PROJEKTY GRANTOWE MAJĄ NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM AKTYWIZACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, DLATEGO KAŻDY GRANTOBIORCA W SWOIM ZADANIU MUSI ZAPLANOWAĆ DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD.

Posiedzenia Rady odbędą się w terminach: 16 maja 2018 r. o godzinie 16:30 oraz 21 maja 2018 r. o godzinie 16.00 w siedzibie LGD Dobra Widawa.

 

Porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącego.
 3. W przypadku braku quorum zamknięcie przez Przewodniczącego obrad i wyznaczenie nowego terminu posiedzenia.
 4. Przeprowadzenie wyboru dwóch lub więcej członków Rady do komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru.
 7. Dyskusja nad rozbieżnymi ocenami Członków Rady w ramach kryteriów wyboru.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.