Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym. Na obszarze gmin Partnerstwa zauważany jest bowiem brak atrakcyjnych miejsc noclegowych i gastronomicznych oraz małej infrastruktury turystycznej (miejsc postojowych, biwakowych).

Preferowany zakres projektów:

- rozwój infrastruktury turystycznej,

- rozwój działań promujących region i jego ofertę, w tym tworzenie punktów informacji turystycznej,

- rozwój systemu szlaków turystycznych oraz ścieżek rekreacyjno-wypoczynkowych,

- powstanie oferty usług turystycznych, w tym aktywnych warsztatów,

- wsparcie działalności podmiotów z sektora usług gastronomicznych.

Co istotne, limit na operację i beneficjenta  to 100 600,00 zł, a refundowane będzie  70% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent w ramach naboru może się starać o środki od 50 000 zł do 100 600 zł i będzie zobowiązany do utworzenia przynajmniej jednego nowego miejsca pracy, które będzie musiał utrzymać 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Wsparcie to adresowane jest dla podmiotów, które w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywały łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a adres, pod którym rozwijana działalność będzie wykonywana, znajduje się na terenie LGD Dobra Widawa.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze: http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/769-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-7-2018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej

 

Jednocześnie informujemy, że po 20 sierpnia ukaże się kolejne ogłoszenie o naborze wniosków na projekt grantowy pod nazwą Rekreacja "Dobrej Widawy", którego tematem będzie rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W szczególności preferowane będą zadania zakładające wykorzystanie obiektów sportowo – rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej, odnowienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców, rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, np. (place zabaw, zewnętrzne siłownie, etc.)

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie oraz na doradztwo, podczas którego skonsultujemy Państwa wniosek.