Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

Lista operacji wybranych w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia I (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II

Lista operacji wybranych w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji wybranych do realizacji, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze oraz operacji wybranych do realizacji, które nie zmieściły się niestety w puli środków przeznaczonych na nabór

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Objaśnienia: na tej liście znajdą Państwo informacje na temat operacji zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa 

Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej  dla Przedsięwzięcia II (pobierz)

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art.35 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,  albo

d) ustalenia przez Radę LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wniosków.Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.

Procedura wnoszenia i rozpatrywania protestów od rozstrzygnięć Rady odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

1.ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które zgodnie z art.22 ustawy, o której mowa w pkt.1, znajdują zastosowanie.

Informacje na temat procedury protestowej znajdą Państwo także w części 1.5 Procedury naboru wniosków (pobierz)

Formularz wniesienia protestu (pobierz)

Protokół z posiedzenia Rady:

strona 1

strona 2

storna 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

strona 9

strona 10

strona 11

strona 12

strona 13

strona 14

strona 15

strona 16

strona 17

strona 18

strona 19

strona 20

strona 21

strona 22