Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo
 1. Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR - Innowacyjny sposób prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru w celu poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru.

Tytuł operacji: „Innowacyjny sposób prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru w celu poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru.”

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku
 • Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy
 • Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

 • Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych - 15 000 osób
 • Liczba punktów informacyjnych m.in. o atrakcjach turystycznych i infrastrukturze turystycznej obszaru - 5 szt.
 1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto
 1. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych
 1. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:
 • Innowacyjność
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Powiązanie z innymi projektami
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Promocja obszaru
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru
 • Doradztwo w siedzibie LGD (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
 • Kompletność i spójność wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5.

 1. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym:

 1. Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale),
 2. formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w oryginale),
 3. wizualizację punktu informacyjnego (np. rysunek, projekt),
 4. dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.
 1. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

- według Załącznika nr 3

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji
 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”
 3. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia
 4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW)
 5. Opis operacji