Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo
 1. Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR - Filmy promujące historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru.

Tytuł operacji: „Filmy promujące historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru.”

B.Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku
 • Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy
 • Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

 • Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych - 60 000 osób
 • Liczba zrealizowanych filmów promujących historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru - 2 komplety
 • Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto
 • Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych
 • Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:
 • Innowacyjność
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Powiązanie z innymi projektami
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Promocja obszaru
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru
 • Doradztwo w siedzibie LGD (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
 • Kompletność i spójność wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5.

C.Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym:

 1. Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale),
 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w oryginale),
 3. Oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że dysponuje sprzętem wymienionym w Załączniku nr 5,
 4. Dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia,

należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Ponadto podmiot zgłaszający musi udostępnić link do nakręconego przez siebie filmu, trwającego około 20 s, którego tematem będą historyczno-kulturowe lub przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

- według Załącznika nr 3                                                                                                                                                                                                   

Załączniki do ogłoszenia:

Załacznik nr 1 Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale)

Załącznik nr 2 Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w oryginale),

Załącznik nr 3 Dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia

Załącznik nr 4 Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW)

Załącznik nr 5 Opis operacji

Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że dysponuje sprzętem wymienionym w Załączniku nr 5 

Załącznik nr 7 Ogłoszenie (word)