Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

 

 

A. Zakres tematyczny operacji: 

Promowanie obszaru objętego LSR - Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych - rowerowych/konnych, kajakowych

Tytuł operacji: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych - rowerowych/konnych, kajakowych”

Operacja powinna być zgodna z:

- Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku,

- Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy,
- Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych.

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

- Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych - 5 000 osób,
- Liczba przygotowanej dokumentacji dotyczącej szlaków i ich promocja - 1 szt.

B. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto.

C. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych.

D. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru

Innowacyjność

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Powiązanie z innymi projektami

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Promocja obszaru

Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru

Doradztwo w siedzibie LGD (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)

Kompletność i spójność wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5.

E. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym: Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale) wraz z formularzem „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w  oryginale) oraz dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

F. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia: według Załącznika nr 3

Załączniki:

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

Załącznik nr 2 Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”

Załącznik nr 3 Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia

Załącznik nr 4 Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW)

Załącznik nr 5 Opis operacji

Załącznik nr 6 Treść ogłoszenia (word)