Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o aktualizacji „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2023)” w zakresie preferowanych kodów PKD.

     

Usunięty został kod PKD o symbolu 85.10.Z – wychowanie przedszkolne.

W związku z tym nie jest możliwe aplikowanie o dotację na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie powyższego kodu PKD.

           

Decyzja ta jest podyktowana faktem, iż w „Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” doprecyzowano następujące zapisy:

Pole 6.2 Kod PKD działalności związanej z realizacją operacji (przeważającej) – należy wpisać kod PKD działalności, której będzie dotyczyć realizowana operacja. Określony poprzez kod PKD zakres działalności musi wskazywać na związek z zakresem planowanej operacji.

Ważne: nie wszystkie rodzaje działalności podlegają wsparciu w ramach poddziałania 19.2. Z możliwości wsparcia zostały wyłączone: (…)

  • działalności wyłączone spod rygorów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. 1829, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą sdg, np.: (…) działalność polegająca na prowadzeniu przedszkoli (innych form wychowania przedszkolnego), szkół, placówek lub zespołów.