Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Szanowni Państwo,

przekazujemy projekt „Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa na lata 2023-2027”. Już wkrótce „Strategia” zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków, a następnie zgłoszona do konkursu na wybór LSR. Dziękujemy Państwu za aktywne zaangażowanie w konsultacje społeczne oraz za wszelkie przesłane informacje.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa została wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. Taki sposób przygotowania dokumentu strategicznego określa się jako model partycypacyjny - jego najważniejszym założeniem jest włączenie społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii od etapu partycypacyjnej diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii.

Do opracowania w sposób partycypacyjny LSR został powołany wewnętrzny zespół, składający się z pracowników biura LGD, Zarządu LGD oraz wsparcia eksperckiego. W proces planowania LSR włączone zostały również grupy robocze (I aktywność społeczna, II przedsiębiorczość, III turystyka), składające się z członków zespołu wewnętrznego, przedstawicieli organów LGD, jej członków oraz przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy wyrazili chęć pracy w grupach roboczych. Osoby te brały udział w warsztatach strategicznych, których celem była analiza materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych, wywiadów grupowych, funkcjonowania punktów konsultacyjnych, etc.

Dokument przygotowano zgodnie z obowiązującymi warunkami konkursu na wybór LSR oraz Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie Interwencji LEADER.

Priorytetem dla LGD Dobra Widawa był taki dobór metod i narzędzi, aby włączenie społeczności lokalnej w proces tworzenia dokumentu LSR był najbardziej efektywny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa na lata 2023-2027" (do pobrania). WERSJA ARCHIWALNA