Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków

realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2023), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

A. Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR – Kreowanie Dobrej Marki. Operacja zakłada działania służące promocji produktu lokalnego i marki produktów lokalnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa:

- kompleksowe szkolenia z zakresu promocji marki lokalnej (certyfikacja, oznakowanie produktu, szkolenia aktywizacyjne, marketingowe, sprzedażowe, prawno-organizacyjne dla producentów lokalnych z obszaru LGD),

- stworzenie punktów dostępu do lokalnych produktów, tj. strony internetowej z produktami lokalnymi,

- wykonanie katalogu Dobrej Marki.

 

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku
 • Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy
 • Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

 • Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych - 510 osób
 • Liczba wypromowanej „Dobrej Marki” - 1 komplet

 

B. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto

 

C. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych

 

D. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

 • Innowacyjność
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Powiązanie z innymi projektami
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru
 • Kompletność i spójność wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5.

 

E. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym:

 1. Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale),
 2. formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w oryginale),
 3. dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia

należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

 

F. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

- według Załącznika nr 3

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji
 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”
 3. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia
 4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW)
 5. Opis operacji
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020 z 27.10.2020 r.
 7. Procedura wyboru Operacji Własnych