Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

We Wrocławiu w Hotelu Śląsk w dniu: 03.08.2020 r. odbyła się Konferencja pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem konferencji była wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. W konferencji wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy oraz organizacje pozarządowe.

Zebranych uczestników Konferencji przywitał Zarząd DSP LGD: Agnieszka Kasina - prezes, Dorota Goetz - wiceprezes i Bożena Pełdiak - członkini Zarządu, która była jednocześnie moderatorem spotkania. W imieniu UMWD głos zabrała:
✔️Izabela Woronowicz – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Następnie:
✔️Joanna Gierulska – Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła kluczowe kierunki wskazane przez Unię Europejską w nowym okresie programowania dla Programu Leader.

✔️Jolanta Żabska – Cichoń – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Grzegorz Mikołajczyk – Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji RPO Wydziału Rozwoju Regionalnego Departamentu Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przybliżyli planowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejście terytorialne w perspektywie 2021-2027 w aspekcie priorytetów UE.

Doświadczeniami w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim i województwie podlaskim podzieliły się dwie prelegentki:
✔️Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz
✔️Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
✔️Dr Andrzej Hałasiewicz – ekspert ds. rozwoju wsi oraz rozwoju lokalnego i regionalnego, członek grupy tematycznej ERDN ds. Smart Villages, European Council for the Village and Small Town - ECOVAST (członek międzynarodowego komitetu wykonawczego od roku 1996) omówił nowe kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
„Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” jako narzędzie rozwoju lokalnego – doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów przybliżyła
✔️prof. dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka – członkini zarządu Urban Experts Research Alliance, ekspert Komisji Europejskiej ds. kluczowych programów sektorowych.
Konferencja była prowadzona w systemie hybrydowym, tzn.: część prelegentów i uczestników uczestniczyła w konferencji za pośrednictwem platformy do wideokonferencji.

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Sieci Lokalnych Grup Działania serdecznie dziękujemy za udział w konferencji – zarówno osobisty jak i on-line. Mamy nadzieję, że dla Państwa była ciekawa i wniosła wiedzę o przyszłości, która nas czeka - do nowych tematów 2021-2027.

 

PREZENTACJE:

1. Prezentacja Joanny Gierulskiej pt.: "LEADER – kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w okresie programowania 2021-2027" (do pobrania);

2. Prezentacja Elżbiety Siemiątkowskiej pt.: Wdrażanie instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie 2014-2020" (do pobrania);

3. Prezentacja Elżbiety  Filipowicz pt.: "Wdrażanie instrumentu RLKS w województwie podlaskim w perspektywie 2014-2020" (do pobrania);

4. Prezentacja dr Andrzeja Hałasiewicza pt.: "Nowe kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania 

dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Villages" (do pobrania);

5. Prezentacja prof. dr hab. Aldony Wiktorskiej – Święckiej pt.: "RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego - Doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów" (do pobrania);

 

 

Operacja jest realizowana na podstawie wniosku złożonego do KSOW w dniu: 17.01.2020 r. oraz Uchwały nr 2209/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego.

 

LOGOTYPY KSOW 2020

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020