Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner logo

W ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 19.08.2020 r. została zawarta umowa nr DOW-O/173/2020 między Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Związkiem Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”. Przedmiotem umowy jest realizacja operacji pt.: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Celem operacji jest: „poszerzenie i upowszechnienie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie wdrażania i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD i nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez KE takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village”.

W ramach realizacji operacji zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Spotkanie robocze dotyczące doświadczeń i planowania wielofunduszowych LSR oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
  2. Publikacja dotycząca wielofunduszowych LSR oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
  3. Wyjazd studyjny dla min. 40 osób: "Jak funkcjonują wielofunduszowe Lokalne Grupy Działania" (wyjazd studyjny do województwa podlaskiego lub kujawsko-pomorskiego).
  4. Konferencja podsumowująca projekt dla min. 60 osób pt.: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village".

Efekty realizacji projektu:

Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna, przez 60 członków i pracowników LGD z 17 LGD Dolnego Śląska, w ramach działań edukacyjnych w projekcie w zakresie wdrażania strategii wielofunduszowych, korzyści dla lokalnych społeczności oraz wiedza w zakresie nowych strategicznych priorytetów UE (klimat, nowe technologie i inteligentne wioski) stanowi element mocno zachęcający i aktywizujący społeczności do współdecydowania przez nie same o kierunkach rozwoju własnych miejscowości. Kreatywność społeczna bardzo często również wpływa na kreowanie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Uczestnicy projektu, którzy są często liderami i animatorami wiejskimi, przy wykorzystaniu replikacji (czyli przekazywaniu w różnych formach wiedzy dalej), zwiększą wiedzę wśród kolejnych mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska poprzez przekazanie 400 osobom publikacji oraz użycie jej w pracach nad kolejnym okresem programowania wg. nowych kierunków i wyzwań. Efektem długofalowym będzie dalsze replikowanie tych informacji i jej upowszechnianie poprzez elektroniczną wersję publikacji, która w ten sposób dotrze do kolejnych osób. 

 

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl

 

Logotypy KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020